Acelebul.Gen.Tr

A dan Z ye binlerce konu başlığında bilgi kaynağı rehberi sitesi

Teras ısı yalıtımı

Binalarda teras ısı yalıtımı yapılırken bazı hususlara dikkat etmek gerekir: Yaz ve kış mevsimlerinin sıcaklık farkları, teras çatı konstrüksiyonlarını etki altına alarak konstrüksiyonlarda form değişikliğine ayrıca baskı ve çekme gerilmelerinin oluşmasına sebep olabilir.

Meydana gelen bu iç kuvvetin büyüklüğü; teras çatının uzunluğu, taşıyıcı beton döşemenin ısı ile genleşme katsayısı, çatının maruz kaldığı maksimum sıcaklık ve minimum sıcaklık değerleri, çatıda yer alan farklı yapı malzemelerinin özellikleri gibi etkilere göre değişebilir.

Teras çatılarda yapılan ısı yalıtımı yalnızca ısı tasarrufu ve iç iklimsel konforu sağlamak, terlemeye engel olmak için değil, aynı zamanda beton çatı döşemesinin maruz kalacağı sıcaklık farklarının azalmasına ve yapı elemanlarının form değiştirmesini önleyerek yapının sağlamlığını korur.

Bina ısısının dışarıya bir hava boşluğundan geçmeden, direkt çatı örtüsünden çıkan çatılara “sıcak çatılar” denir. eğimi 15° ‘ye kadar olan düz teras-çatılarda, özellikle üzerinde gezinme ve soğuk-sıcak etkiler gibi fiziksel olaylar dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla ısı yalıtımı biçim ve gereçlerin iyi seçilmesi, bu nedenle ısının çatı döşemesine geçmesi önlenmelidir.

Üstünde yürünen teras çatılarda, kaplamanın ısı değişimlerinden etkilenmemesi için, küçük alanlara bölünmesi ve aralıkların elastik bir dolgu gereciyle doldurularak genleşmeye ideal duruma getirilmesi gerekir. Düz ve az eğimli teras çatılarda ısı yalıtımı haricinde, kar ve yağmur sularının, ısı yalıtımı gereci ve çatı konstrüksiyonuna inmesini önlemek için su ve nem yalıtımının da yapılması gerekir.